Dan Panţoiu şi Asociaţii

SOCIETATE CIVILĂ PROFESIONALĂ DE AVOCATURĂ

 
 

Home

 

Despre noi

 

Echipa

 

Garantii

 

Servicii

 

Onorarii

 

Contact

 
 
       Societatea noastra a luat fiinţă la începutul anului 2002 prin asocierea a doi avocaţi cu practică îndelungata în exercitarea profesiei de avocat, experienţa acestora oferind garanţia profesionalismului si calităţii ridicate a serviciilor oferite de toţi avocaţii noştri.
 
       „Dan Panţoiu şi Asociaţii” este o Societate Civila Profesionala de Avocatură, cu sediul in Piteşti, cu activitate axată pe dreptul afacerilor, litigii comerciale, civile si administrative, soluţionarea disputelor de afaceri, arbitraj-mediere si cu activitate in domeniul reorganizării si lichidării judiciare, asistenţă şi susţinere în procese penale, de dreptul familiei, financiar – bancar şi contencios fiscal. De asemenea ne-am implicat activ in domeniul conceperii si consilierii in executarea contractelor comerciale cat si in probleme legate de administrarea curentă a afacerilor, minimalizarea si administrarea riscurilor.

 
     
 
       Experienţa noastră in fata instanţelor de judecata a fost dobândita prin asistarea si reprezentarea atât a pârâţilor cat si a reclamanţilor in litigii complexe civile, comerciale si in contenciosul administrativ, ori fiscal.

       Încercam de la bun început sa evaluam riscurile, costurile si beneficiile potenţiale rezultate din aducerea unui conflict in fata instanţelor de judecata si oferim consultanta necesara pentru a sprijini clienţii in luarea celei mai bune si informate decizii. Oferim reprezentare în instanţe în cauze deosebit de diverse, pornind de la vânzări de bunuri, prestări de servicii, dispute si litigii pe marginea unor contracte comerciale sau civile, neînţelegeri si conflicte intre acţionari sau asociaţi, litigii in legătura cu tranzacţii imobiliare, reprezentare in procedura de reorganizare judiciara si faliment atât pentru creditori cat si pentru debitori, conflicte in legătură cu operaţiuni de plata si garanţie efectuate prin cecuri, cambii, bilete la ordin, acreditive documentare, incasso, etc. cat si in alte conflicte civile, comerciale sau administrative. In acest sens instrumentam in cele mai bune condiţii atât litigiile implicând numai doua părţi cat si cele cu mai multe părţi având interese contrare, la toate nivelurile de jurisdicţie din România.

       Serviciile oferite de noi se întind de la consultanta, îndrumare si negocieri pana la reprezentare in litigii. De asemenea oferim servicii de reprezentare in domeniul conflictelor de munca, inclusiv pretenţii referitoare la concedieri sau dispute cu privire la contractele individuale de munca.

 

       Mai înainte de a acţiona in instanţa oferim clienţilor consultanta necesara in evaluarea şanselor de succes cat si a posibilităţilor de soluţionare amiabila a conflictului. In cazul in care decizia este luata si se acţionează în instanţă, pregătirea pentru judecata este organizata de o echipa potrivita complexităţii si gradului de dificultate al dosarului, aşa încât se obţine eficientizare ridicată dar şi costuri reduse. Dacă este necesar, vom apela la opiniile şi ajutorul unor experţi în domeniile în care speţa concretă va ridica probleme deosebite, sens în care avem relaţii de colaborare cu experţi financiari, bancari, tehnici, etc.
 
       Pe toata durata judecăţii ne străduim să ţinem clienţii informaţi cu fiecare pas pe care îl facem.
 

       În urma obţinerii unei hotărâri judecătoreşti favorabile, oferim consultanţă şi reprezentare clienţilor în cadrul procedurii de executare silită. Aceste servicii sunt oferite atât la nivel naţional cât şi la nivel internaţional prin intermediul reţelei noastre de parteneri, iar în cazul în care nu avem deja stabilită o conexiune în ţara pe teritoriul căreia clienţii trebuie să îşi execute hotărârile judecătoreşti, suntem în măsură să identificăm un partener de încredere şi să procedăm la executare silită.

 
 
 

Raport Cookies  |  Politica de Cookies  |  Acord de Confidentialitate  |  Termeni si Conditii