Dan Panţoiu şi Asociaţii

SOCIETATE CIVILĂ PROFESIONALĂ DE AVOCATURĂ

 
 

Home

 

Despre noi

 

Echipa

 

Garantii

 

Servicii

 

Onorarii

 

Contact

 
 

       GENERALITATI
 

       Deşi acordăm consultanţă şi reprezentăm din punct de vedere juridic o mare varietate de societăţi comerciale, instituţii şi alte persoane juridice de drept privat ori public, atât române cât şi din străinătate, principalele domenii abordate în practica noastră avocaţială se concentrează asupra mediului de afaceri din România.

 
       În acest sens oferim consultanţă cu privire la:
 
•   cerinţele legale şi metodologice de înfiinţare a societăţilor comerciale, autorizarea acestora, dobândirea personalităţii juridice, etc.;
 
•    conceperea, redactarea şi negocierea de contracte comerciale;
 

•    soluţionarea problemelor legate de administrarea, conducerea şi gestionarea societăţilor comerciale;

 
     
 
•    consultanţa în domeniul proprietăţii intelectuale;
 
•    consultanţă şi reprezentare în domeniul dreptului concurenţial, al afacerilor, al mediului ş.a.
 
       MEDIERE, CONCILIERE ŞI ARBITRAJ
 
       O dispută în instanţele de judecată este întotdeauna precedată de un conflict.
 
       Avocaţii noştri sunt experţi in analizarea, evaluarea si soluţionarea acestor conflicte mai înainte de a ajunge in instanţă.
 

       In multe cazuri negocierea directă, sau una din metodele alternative de soluţionare a conflictelor, se dovedesc a fi mult mai rapide şi mai eficiente din punct de vedere al costurilor decât soluţionarea conflictului în faţa instanţelor de judecata. În cazul în care aceste metode eşuează, se ajunge la înaintarea unei acţiuni în instanţă. Din acest motiv avocaţii noştri se străduiesc, acolo unde este posibil, să soluţioneze disputele fără a recurge la instanţele de judecata. Utilizăm tehnici de soluţionare alternativa a disputelor precum medierea, concilierea şi arbitrajul. In plus, redactăm, revizuim şi negociem contracte prin care asigurăm drepturile clienţilor noştri în faţa unor eventuale conflicte.

 

       Prin participarea asociaţilor noştri in fata Curţi de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ si Industrie a României, precum şi în faţa Tribunalelor Arbitrale Judeţene, am instrumentat dosare atât în calitate de pârâţi cât şi de reclamanţi, având experienţa in toate aspectele implicate de activitatea arbitrala. Experienţa noastră include si soluţionarea de litigii comerciale cu componente de extraneitate.

 

       In ciuda faptului ca soluţionarea conflictelor in fata instanţelor de judecata de drept comun reprezintă metoda tradiţionala, punem întotdeauna in vedere clienţilor noştri că putem insera în contracte, clauze de mediere, conciliere si arbitraj. Pe de alta parte, oferim clienţilor sprijin în alegerea unui mediator, oferim servicii de mediere şi conciliere cât şi reprezentare şi asistenţă în faţa Centrului de Mediere a Conflictelor Comerciale din cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie a României.

 

       Cu toate că soluţionarea conflictelor prin intermediul instanţelor de judecată reprezintă metoda tradiţionala, arbitrajul comercial câştigă teren de la an la an. Deşi există diferenţe între procedura arbitrală şi cea utilizată în instanţă, capacităţile noastre sunt pe deplin valorificate prin arbitraj. Prin activitatea desfăşurată am dobândit experienţă solidă în arbitrarea litigiilor, ceea ce ne-a dat posibilitatea alegerii strategiilor cu cel mai mare impact şi eficienţă.

 
       Ce oferă soluţionarea alternativă, prin conciliere, mediere si arbitraj a disputelor comerciale?
 
•   capacitatea de a concepe rapid acorduri de arbitrare a conflictelor, fie prin inserarea de clauze compromisorii în contractele comerciale fie prin compromisuri realizate separat între părţi sau în faţa tribunalului arbitral;
 
•     rapiditate în obţinerea unei sentinţe arbitrale sau în soluţionarea amiabilă a conflictelor;
 
•     mai mare încredere în corectitudinea şi integritatea tribunalului arbitral;
 
•    oferirea unei soluţionări definitive a conflictului în faţa tribunalului arbitral, sentinţa arbitrală fiind obligatorie pentru părţi şi atacabilă doar pentru motive limitativ prevăzute de lege.
 

       LITIGII COMERCIALE
 

       Practica noastră în domeniul litigiilor comerciale implică oferirea de servicii de consultanţă şi reprezentare a clienţilor în toate aspectele soluţionării conflictelor de natură comercială, imobiliară, investiţională, cât şi în domeniul proprietăţii intelectuale şi industriale sau al concurenţei comerciale şi concurenţei neloiale.

 
       Experienţa noastră cuprinde instrumentarea şi soluţionarea de:
 
•    conflicte intre asociaţi, acţionari şi parteneri comerciali;
 

•    litigii referitoare la încălcarea obligaţiilor contractuale;

 
•   conflicte în legătura cu administrarea societăţilor comerciale;
 
•   litigii în domeniul imobiliar şi al investiţiilor imobiliare;
 
•   litigii între proprietari şi chiriaşi ( contracte de locaţiune );
 
•   conflicte în domeniul proprietăţii intelectuale şi industriale;
 
•   conflicte legate de concurenţa comercială şi concurenţa neloială.
 
       REORGANIZARE, LICHIDARE ŞI FALIMENTE
 

       In cazul in care nu apar situaţii conflictuale, reprezentam societăţi comerciale ce întâmpină dificultăţi financiare (debitori), cât şi creditori în cadrul negocierilor referitoare la angajamente şi aranjamente de plata, oferim consultanţă în cazul reorganizărilor judiciare şi al lichidărilor si asistăm comercianţii în procesul de restructurare şi de negociere a diverselor aspecte legate de debitele comerciale.

 

       Instrumentăm o gama largă de probleme şi situaţii inclusiv restructurări voluntare, transferuri de bunuri în contul datoriilor comerciale, vânzări de bunuri în cadrul executărilor silite, etc. De asemenea reprezentăm oricare dintre părţile implicate în procedurile de reorganizare şi lichidare judiciară, aşa cum sunt băncile de investiţii, asigurători, finanţatori publici, lichidatori, proprietari, alţi creditori cât si eventualii cumpărători de bunuri proprietate a societăţilor comerciale aflate în situaţii financiare dificile.

 
       LITIGII DE DREPT CIVIL
 

       Oferim servicii de reprezentare în instanţele de judecată clienţilor persoane fizice, persoane juridice, cât şi clienţilor instituţionali implicaţi în litigii de natură civilă pe tot teritoriul României. Totodată consiliem cu privire la toată gama de probleme ce pot decurge din conflicte juridice. Experienţa ne oferă capacităţile şi cunoştinţele necesare instrumentării litigiilor în faţa tuturor instanţelor, la orice nivel de organizare judecătorească, inclusiv în cazul celor mai complexe dispute de natura civilă.

 
 
 

Raport Cookies  |  Politica de Cookies  |  Acord de Confidentialitate  |  Termeni si Conditii